MAS Vodňanská ryba

MAS Vodňanská ryba je zapsaným spolkem, který vznikl v roce 2004 jako občanské sdružení s cílem vytvářet a realizovat partnerské projekty, které jsou prospěšné celému regionu MAS, a podporovat společné aktivity na regionální úrovni. MAS vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků, zemědělců a dalších subjektů, které působí v tomto regionu. MAS tedy sdružuje živnostníky, podnikatele, zemědělce, právnické osoby i fyzické osoby, neziskové organizace a subjekty místní veřejné správy působící v regionu MAS. Území MAS se nachází na území dvou sousedních jihočeských okresů (Strakonice, Písek), které pomyslně objímá od severu až po jihozápad město Písek, až na hranice okresů České Budějovice a Prachatice. Centry oblasti jsou města Vodňany a Protivín. Území MAS zaujímá cca 470 km2 a žije zde kolem 23 tisíc obyvatel. MAS územně působí ve dvou mikroregionech a to na území DSO Blanicko - Otavského regionu a na území DSO mezi Vltavou a Otavou.

NUTS II Jihozápad
Strategie obsahuje 6 strategických cílů:
  1. Stabilizace a rozvoj venkova
  2. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  3. Podpora tradičních odvětví území
  4. Zdravé životní prostředí bez ekolog. zátěží a povodní
  5. Rozvoj území jako stabilizační prvek
  6. Rozvoj tradičního turistického regionu
Strategické cíle vycházejí z potřeb regionu a jejich realizace předpokládá čerpání finančních prostředků z fondů EU i národních a regionálních.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena