MAS Vltava, o.s.

MAS Vltava byla založena v roce 2004. Sdružuje představitele obcí mikroregionu Vltavotýnsko, podnikatele a neziskové organizace. Posláním MAS Vltava je podpora a koordinace všestranného rozvoje mikroregionu Vltavotýnsko. Hlavními cíli sdružení jsou ochrana nejvýznamnějších hodnot na tomto území (zejména zachovalé přírody, estetické krajiny, kulturního bohatství, zdravého životního prostředí, zemědělství), podpora rozvoje občanských iniciativ a zvýšení ekonomické prosperity a kvality života.

NUTS II Jihozápad
Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014 – 2020 je zpracována jako základní koncepční dokument pro kvalitativní rozvoj mikroregionu a zároveň respektuje jeho trvale udržitelný rozvoj. Strategie byla tvořena metodou LEADER („ze zdola nahoru“), která se na Vltavotýnsku osvědčila již v předchozím programovacím období. Rozvojová strategie Vltavotýnska se opírá o celkem 5 základních prioritních oblastí rozvoje: Prioritní oblast 1: Zemědělství a podnikání Prioritní oblast 2: Lidské zdroje, občanská vybavenost Prioritní oblast 3: Infrastruktura a životní prostředí Prioritní oblast 4: Cestovní ruch, sport, kultura, spolky a sdružení Prioritní oblast 5: Veřejná správa, krizové řízení Hlavními cíli je zvyšování vzdělanostní úrovně napříč prioritními osami, podpora spolupráce na vertikální a horizontální úrovni napříč prioritními osami (a to na lokální, národní a mezinárodní úrovni) a vytváření podmínek pro podnikání a kvalitní život v mikroregionu napříč generacemi s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena