MAS Svatojiřský les, z.s

Místní akční skupina Svatojiřský les je občanským sdružením, které vzniklo v dubnu 2006. Našim cílem je vytvořit skutečné partnerství, jehož členové se budou vzájemně respektovat a využívat svých kapacit ke společnému prospěchu, zřídit profesionální zázemí a pomoci tak venkovské oblasti v rozkvětu tak, jako se to podařilo i jinde v Evropě. Území MAS se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje. Na území MAS Svatojiřský les se nachází celkem 32 obcí, které z většiny tvoří Region Taxis Bohemia -dobrovolný svazek obcí. Region tvoří významnou část polabské nížiny přecházející do pahorkatiny loučeňského a lipeňského hřbetu. Dominantou území jsou rozsáhlé lesní komplexy, kde jsou všechny předpoklady pro cykloturistiku a pěší turistiky. Naleznete zde naučnou přírodní stezku, rybníky a zkrátka nepřijdou ani milovníci historie.

NUTS II Střední Čechy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny Svatojiřský les, z.s. na období 2014 – 2020 je základním strategickým dokumentem, který si klade za cíl pomoci udržitelnému rozvoji regionu v příštích letech.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena