MAS Šumperský venkov

Území MAS Šumperský venkov se nachází v jižní části pohoří Hrubý Jeseník a jeho podhůří. Členem MAS je 16 obcí a 22 zástupců soukromého a neziskového sektoru. Přednostmi území je vysoká lesnatost, perspektivní cíle cestovního ruchu, krásná a člověkem neponičená příroda a místní tradice. Oblast je však postižena vysokou nezaměstnaností, odlivem mladého obyvatelstva a dalšími socio-patologickými problémy sudetských oblastí.

NUTS II Střední Morava
Integrovaná strategie MAS Šumperský venkov je strukturována na části charakteristickou, analytickou a strategickou. Pozornost je věnována především současnému stavu a vizím do budoucna. Odráží potřeby jak odborníků, tak běžných obyvatel Šumperka, se kterými se každodenně potkávají. Jednotlivé texty a doporučení vznikaly po důkladném střádání informací, diskuzích s odborníky i laickou veřejností. Strategie se jednak snaží vyzdvihnout přednosti krásného regionu, ve kterém stojí za to žít a navštívit jej, ale také upozorňuje na nemalé nedostatky, kterými Šumpersko trpí. Snaží se najít možná řešení, povzbudit tamější obyvatele k aktivní účasti na dalším rozvoji tohoto překrásného regionu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena