MAS Střední Vsetínsko, o.s.

Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko bylo založeno 10. 1. 2007 a v roce 2011 bylo sídlo MAS přemístěno z obce Jablůnka do obce Kateřinice. V roce 2013 vzrostl počet členů MAS na 24 a dále se zvyšoval až na současných 38 členů. Součástí místního partnerství jsou obce Bystřička, Jablůnka, Jarcová, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř a Růžďka, z veřejného sektoru je zastoupena ZŠ Pržno, 13 podnikatelských subjektů a 12 neziskových organizací.

NUTS II Střední Morava
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Vsetínsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje.
Do přípravy SCLLD je zapojena veřejnost formou komunitního projednávání, účastní se jí také experti a přípravný a realizační tým. Součástí tohoto týmu jsou zaměstnanci a zástupci MAS SV, experti ze společností Nadace Partnerství, firmy EKOTOXA, s.r.o., externí posuzovatelé, garanti a zpracovatelé jednotlivých tematických okruhů z území MAS.
Velký rozvojový potenciál MAS Střední Vsetínsko se nachází v neziskovém sektoru. Působí zde řada neziskových organizací, místních iniciativ, které jsou aktivní a působí v jednotlivých obcích.
Ze zpracovaných analýz vyplynulo, že perspektivní oblastí pro další rozvoj území MAS Střední Vsetínsko je zejména cestovní ruch, školství, zachování kulturního a přírodního dědictví a podpora podnikání.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena