MAS Střední Povltaví

MAS Střední Povltaví z.s. je institucionální formou místního partnerství. Vznikla 5. září 2005 za účelem posílení rozvoje venkova ve Středním Povltaví (území Svazku obcí Milevska) jako občanské sdružení. Od 1. ledna 2014 je zapsaným spolkem. MAS Střední Povltaví z.s. podporuje místní partnerství veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a aktivních obyvatel. Trvale udržuje činnost a realizuje projekty a různé aktivity zaměřené na rozvoj mikroregionu.

NUTS II Jihozápad
Integrovaná strategie území s názvem „Trvalý rozvoj Středního Povltaví“ navazuje na strategii „Rozvoj Středního Povltaví“ z roku 2006 a na její další verze. Je zpracovaná komunitní formou spolupráce založené na zapojení klíčových partnerů, veřejnosti i významných odborníků a subjektů. Obsahuje 4 hlavní kapitoly:
1 Příprava strategie
2 Informace o MAS Střední Povltaví z.s.
3 Analýza vybraných charakteristik území
4 Strategie rozvoje území
Analýza obsahuje vedle statistických dat i analýzy problémů a potřeb.  Obsahem poslední kapitoly jsou prioritní oblasti, strategické a specifické cíle, opatření a návrhy aktivit. Je také uveden seznam konkrétních projektů, které směřují k naplňování cílů. Studie je otevřeným materiálem, který bude dále dopracován podle doporučených praktik a postupů, obsažených v Manuálu tvorby  Strategie komunitně vedeného  místního rozvoje  pro programové období 2014–2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena