MAS - Střední Polabí, o.s.

MAS Střední Polabí, o.s. je nezisková organizace, která byla zřízena za účelem vzniku partnerství mezi neziskovým sektorem, podnikateli a obcemi v regionu 11 obcí. MAS vznikla 18. 1. 2013. Cíle MAS Střední Polabí, o.s. jsou zejména: - ochrana nejvýznamnějších hodnot území MAS Střední Polabí, kterými jsou zejména venkovská prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí - podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni - zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, multifunkčního zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj. - zabezpečení koordinovaného postupu členů MAS při všestranném rozvoji výše uvedeného území

NUTS II Střední Čechy
Strategie MAS Střední Polabí, o.s. byla vypracována na základě setkání řídící skupiny a pracovních skupin. K jejímu vypracování jsme vytvořili socio-ekonomickou analýzu regionu. Zde byla využita data z ČSÚ, strategické plány obcí, dotazníkové šeření v soukromém, neziskovém sektoru, setkání se starosty obcí. Strategie se skládá z několika částí:
  • Vize pro roky 2014 – 2020
  • Klíčové oblasti rozvoje
  • Titulkový indikátor oblastí, konkrétní stanovení indikátorů v jednotlivých oblastech bude probíhat od 09 do 12/2014
  • Vytvoření akčního plánu na období 2014- 2016 bude probíhat v termínu od 09-12/2014 za účasti pracovních skupin a řídící skupiny
  • Vytvořenou pracovní verzi strategie a socio-ekonomické analýzy včetně příloh uveřejní MAS Střední Polabí, o.s. na svých webových stránkách a rozešle členům pracovních skupin, řídící skupiny  a členům MAS.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena