MAS Stolové hory

MAS Stolové hory byla zaregistrována v březnu 2012 a působí na území obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod, včetně území všech místních částí. Název byl navržen a přijat s ohledem na to, že stolové hory, s pískovcovými skalními městy jsou charakteristickým znakem celého území. Smyslem a důvodem založení MAS Stolové hory je spolupráce na rozvoji regionu, podpoře zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z dalších národních zdrojů.

NUTS II Severovýchod
Integrovaní strategie MAS Stolové hory je založena na zjištěných potřebách a potenciálech území, vyplývajících z provedené analýzy a návazné SWOT, při reflektování názorů, potřeba a priorit místních aktérů a veřejnosti, zjištěných v rámci komunitního projednávání.
Na jejich základě byly stanoveny klíčové oblasti a podoblasti rozvoje území a jim přiřazeny strategické a realizační cíle (vč. indikátorů), které směřují k naplnění stanovené vize rozvoje. Tou je vytvoření takového území, které je příjemným místem pro život obyvatel, respektujícím přírodní a kulturní dědictví, s dostupnou veřejnou infrastrukturou a službami, místem s pracovním uplatněním a s fungujícím podnikatelským prostředím, využívajícím také potenciál udržitelného cestovního ruchu jako významného rozvojového potenciálu.
Strategie reflektuje relevantní strategické dokumenty a jsou v ní také nastíněny integrační prvky mající spojující charakter navržených opatření. Inovativní prvky pak podpoří řešení současných problémů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena