MAS Vyškovsko, z.s.

MAS Společná cesta, o.s. byla založena v r. 2004 na základě mezisektorového partnerství. Počet zakládajících členů bylo 5 a nyní má 44 členů. Mimo osvojování z r. 2006, dotaci na tvorbu strategie, byla MAS úspěšná v dot. titulu PRV Leader osa IV.1, kde získala do území více než 40 mil. Kč a dále v sedmi projektech spolupráce z osy IV.2.1. v dot. částce 5 mil. Kč. Pracuje i nadále metodou LEADER a pomáhá rozvoji regionu.

NUTS II Jihovýchod
Strategie je zaměřena na podporu jak veřejného, neziskového tak soukromého sektoru. Oblast s vysokým procentem zemědělské půdy napovídá tomu, že prioritní část strategie je zaměřena na A) ekonomiku a  B) vzdělávání, další priority jsou C) zaměstnanost D) Infrastruktura E) Životní prostředí F) Podmínky k životu a G) Síťování a spolupráce

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena