MAS Šipka

Místní akční skupina Šipka je spolek, které má za svůj hlavní cíl podporovat rozvoj svého zájmového území udržitelným způsobem. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci metody leader a synergického efektu vzniklého mezisektorovou spoluprací. Místní akční skupina Šipka, vznikla v roce 2004.

NUTS II Severovýchod
SCLLD Místní akční skupiny Šipka stanovuje jasnou vizi a misi spolku MAS Šipka a Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Šipka. Dále definuje dlouhodobé priority i jednotlivá cíle vedoucí k jejich dosažení. Strategická část je zatím otevřená a po stanoveních konkrétních limitů a podmínek zapojení do jednotlivých operačních programů následně jasně definuje konkrétní měřitelné výstupy, jejichž pomocí je možné jednoznačně hodnotit průběh a stupeň dokončení realizace této strategie.
SCLLD Místní akční skupiny Šipka je inovativní pro region, jelikož byla sestavena komunitním způsobem. Byla vytvořena samotnými aktéry působícími v zájmovém území MAS Šipka. Zároveň je zde inovace spatřována v samotné integraci mezi dotační operační programy České republiky.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena