MAS Sedlčansko, o.p.s

MAS Sedlčansko o.p.s. sdružuje území 31 obcí v jižní části Středočeského kraje v okrese Příbram mezi Vltavou a městem Sedlčany

NUTS II Střední Čechy
Pro nastávající programové období spočívá vize strategie MAS ve zlepšování podmínek pro aktivní subjekty soukromého i veřejného sektoru.
Především bude MAS podporovat práci v území takovými kroky, aby provázala více přínosů pro území MAS: vznik a zachování pracovních míst, údržba sídel a krajiny, soběstačnost regionu a  udržení obyvatel v obcích, jako základní podmínku pro rozvoj spolkového života.
V sociální oblasti se MAS zaměří na zajištění potřeb seniorů a na upevnění vztahu mládeže ke svému kraji.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena