MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČ 269 99 935. MAS Sdružení Západní Krušnohoří je místní akční skupina. Byla založena v roce 2005. V minulosti byla zapojena do programu LEADER ČR 2007, nyní realizuje SPL pro období 2008 až 2013 a na něj má v úmyslu navázat se strate-gií pro období 2014 – 2020. Cílem činnosti je rozvoj území, z něhož většina leží v chomutovském okrese, část v okrese mosteckém a lounském, na území 36 obcí, na rozloze 74 072ha. V současné době má 51 členů.

NUTS II Severozápad
Motto  strategie:
“Krušnohoří – krajina, do jejíž divukrásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé, kteří zde v honbě za poklady z hlubin země zanechali hluboké jizvy. Ty pomůže zacelit čas a především práce zemědělců, sadařů a vinařů, řemeslníků a umělců, kteří znovu probouzejí a dotvářejí krásu a rozmanitost Krušnohoří”.

Dlouhodobá vize strategie:
  • Region s přírodním a historickým dědictvím, spokojenými obyvateli, rozvinutým cestovním ruchem, který respektuje tradice a staví na zásadách pro trvale udržitelný rozvoj.
  • Region pro plnohodnotný trvalý život, region, ve kterém se dobře žije nám a bude dobře žít i našim dětem.
Strategické (dlouhodobé) cíle strategie
Aby se nám zde dobře žilo, aby zde chtěly a mohly žít i naše děti.
Priority:
  1.    Kvalitní podmínky pro bydlení na venkově
  2.    Rozvoj občanské společnosti
  3.    Vzdělanost obyvatelstva
  4.     Podpora malého a středního podnikání a zemědělství, zaměstnanost
  5.     Zachování kulturního dědictví pro další generace
  6.     Životní prostředí

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena