MAS Sdružení Růže, o.s.

MAS SR, o. s. sdružuje 40 členů a působí na území 25 obcí v oblasti jihovýchodně od Českých Budějovic. Usiluje o oživení přírodního a kulturního dědictví regionu o jeho všestranný rozvoj, respektujíc přitom regionální specifikum, spočívající v obohacujícím soužití člověka s přírodou ve venkovském prostoru. V rámci tohoto úsilí uvádí v život společné strategie, pečuje o kulturní a hospodářský rozvoj regionu a vytváří k tomu síť regionálních partnerství pro co nejširší spolupráci, a konečně propaguje obnovu venkova a spolupracuje přitom s různými zahraničními partnery.

NUTS II Jihozápad
Naší vizí je region co nejméně závislý na dotacích, který i bez nich zajistí vysokou kvalitou života obyvatel; odolný proti nepříznivým změnám (přírodním) a zásahům (lidským) zvenčí; obyvatelé co nejvíc rozvíjející svůj potenciál (k tomu vzdělaní a podnikaví) a spokojení.
K naplnění vize potřebujeme především tyto globální změny:
  • Rozvinout místní ekonomiku – spolupráce, zkracování a uzavírání dodavatelských cyklů
  • Snížit regionální disparity v rámci území MAS
  • Posílit regionální identitu a soudržnost
  • Kombinovat trojí zisk – ekonomický, společenský a environmentální, a to především u všech aktivit podpořených z veřejných prostředků
Strategických cílů (klíčových oblastí) máme šest:
  1. Kompletní, kvalitní a fungující technická infrastruktura
  2. Vysoká zaměstnanost a dobré podmínky k podnikání
  1. Dostatečná a dobře využitá infrastruktura pro vzdělávání a volný čas
  2. Dostupné všechny potřebné sociální služby a pomoc
  3. Kvalitní a dostupné veřejné služby
  4. Uchování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.
Přílohy návrhu SCLLD jsou dostupné na adrese http://mas.sdruzeniruze.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=100135&id_ktg=3865&p1=7091

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena