MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. se rozprostírá v Pardubickém kraji na jižním okraji okresu Svitavy na ploše 28.445 ha. Území MAS Poličsko je tvořeno 21 členskými obcemi - Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí a Trpín. Na území MAS žije cca 20tis. obyvatel. V současné době eviduje MAS 48 členů (21obcí, 1 svazek obcí, 11 neziskových organizací a 15 podnikatelských subjektů). MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. byla založena 27.4.2006, od roku 2009 realizovala projekty v rámci metody LEADER z dotací PRV ČR osa IV. Leader.

NUTS II Severovýchod
Integrovaná strategie rozvoje území MAS SpRP o.s. je zpracovávána pro období 2014-2020 a stane se hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území  MAS v daném programovacím období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Strategie vychází z množství informací shromážděných v území a z reálných potřeb jednotlivých subjektů v území.  Komunitní přístup tvorby strategie a diskuse místních aktérů byly kombinovány s konzultacemi expertů v daných oblastech.
Pracovní verze integrované strategie má tyto části :
  1. Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS
  2. Analytická část – zachycení situace, problémů a potřeb v území
  3.  Strategická část – stanovení směřování rozvoje, definici vize MAS, mise, strategických cílů, priorit a opatření

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena