MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ,

Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o. s. vznikla z iniciativy místních občanů, kteří měli zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Množící se nápady na zatraktivnění regionu pro jeho obyvatele vedli k nápadu založení nové MAS a jeho následné realizaci. MAS působí v oblasti mez Prahou a Kladnem.

NUTS II Střední Čechy
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDNÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE – Společně k cíli je dokumentem, který se snaží zmapovat potřeby obyvatel území MAS a to především s důrazem na zachování partnerství a přístupu zdola nahoru. Snaží se formulovat potřeby obyvatel a dalších subjektů působících na území MAS.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena