MAS Rozkvět zahrady jižních Čech,

MAS Rozkvět – úplným názvem „Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ vznikla na jaře roku 2004 a je jednou z prvních MAS založených v Jihočeském kraji. Zájmové území MAS Rozkvět tvoří 29 obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov. Svou činností MAS pomáhá regionu při eliminaci řady omezení a překážek, která vyplývají z často až periferního profilu charakteristik území MAS, současně se snažíme využít předností regionu, kterými jsou především přírodní a kulturní dědictví regionu, a přispívat k jeho rozvoji – a rozkvětu

NUTS II Jihozápad
Motto: Region MAS Rozkvět zahrady jižních Čech  - místo pro každodenní život i příjemnou dovolenou
Strategie je zpracována v rámci přípravy zájmového území MAS na realizaci aktivit místního a regionálního rozvoje v období 2014-2020 (s realizací projektů do r.2023).
Cílem strategie je definovat potenciál zájmového území MAS, vymezit rozvojové oblasti a cíle rozvoje regionu, definovat opatření pro naplnění těchto cílů a napomoci vytvoření podmínek pro implementaci.
Strategie byla zpracována s využitím metody CLLD a na principech strategického přístupu k plánování a řízení v kvalitě MA21: „Dělat správné věci správně“.
 
Prioritní rozvojové oblasti:  LIDÉ – PODNIKÁNÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH.
 
Globální cíle strategie:
Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS a zvýšit kvalitu života obyvatel
Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomický rozvoj, zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS a ekonomickou stabilitu
Zajistit zachování kvality životního prostředí a zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost
Posílit orientaci na využití kooperací, inteligentních řešení a inovací

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena