MAS Přiďte pobejt!

Region v působnosti MAS „Přiďte pobejt!“, o s. se rozkládá v západních Krkonoších (východní část Libereckého kraje) a Podkrkonoší. Ráz krajiny je typicky venkovský s lesnatou hornatou až horskou krajinou, v nižších polohách s převahou s převahou luk, polí a pastvin. Území MAS je tvořeno obcemi sdruženými ve Svazku obcí Jilemnicko a dále obcemi Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou. Celkem tvoří území MAS 22 obcí.

NUTS II Severovýchod
Tento koncepční rozvojový dokument vychází ze sociálně ekonomické analýzy území a potřeb území MAS, formuluje vizi rozvoje území, strategické a specifické cíle a navrhuje opatření k jejich dosažení. Strategie je vypracována pro časový horizont 2014 – 2020 a napojuje se tak na programovací období zemí EU.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena