MAS Pošumaví, z.s.p.o.

MAS Pošumaví je otevřené sdružení lidí se společným zájmem o rozvoj území, ve kterém žijí. Jejími členy jsou místní obyvatelé, zástupci veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelé. V programovém období 2008 – 2013 realizovala na svém území svoji rozvojovou strategii – SPL – Strategický plán LEADER.Velké množství žadatelů tak mělo možnost čerpat více než 70 000 000 Kč na své projekty. MAS Pošumaví se dále věnuje také rozvoji venkovského cestovního ruchu, regionální potravině a spoustě dalších činností a projektů.

NUTS II Jihozápad
Strategie MAS Pošumaví se zabývá problematikou svého venkovského území. Toto území je velmi rozsáhlé, tvoří ho celkem 98 obcí a měst. Proto k samotné strategii vznikly také obsáhlé přílohy. Ve strategii jsou určeny priority a dlouhodobé cíle území. Strategie dále obsahuje konkrétní vymezení území, jeho popis a základní charakteristiku, analýzu problémů a analýzu rozvojových potřeb a potenciálu, zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území, stanovení cílů, jejich prioritizace a návrh konkrétních řešení. V přílohách jsou vloženy grafy a tabulky, data od Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a také tématické přílohy k jednotlivým problematickým okruhům.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena