MAS Pohoda venkova

Místní akční skupina POHODA venkova je spolkem, který původně vznikl 15.8.2005 jako občanské sdružení. Území v působnosti místní akční skupiny se nachází na území 35 obcí z Královéhradeckého kraje, na území okresů Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Celková rozloha území je 337 km2 a žije zde 32 210 stálých obyvatel. MAS se věnuje rozvoji regionu, pořádá kulturní akce (Mezinárodní hudební festival F.L. Věka, Divadelní POHODA) a je koordinátorem značení domácích výrobků.

NUTS II Severovýchod
Strategie je zpracována pro období 2014 (resp. 2015) až 2020 (resp. 2022), je tematicky kompletní a zahrnuje potřeby různých subjektů. Strategie byla připravena komunitním přístupem, za účasti širokého spektra organizací, obcí a aktivních občanů. Odbornou pomoc při zpracování poskytla výzkumná a poradenská agentura Tima Liberec, s.r.o.. Strategie je většinou členěna do klíčových oblastí, které byly v rámci komunitního projednávání identifikovány. Konkrétně se jedná o tyto oblasti: Základní vybavenost obcí; Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu; Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání; Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu; Veřejná správa a spolupráce.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena