MAS Podřipsko

Místní akční skupina Podřipsko je spolek založený v červnu 2011 působící v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí památné hory Říp. O rozvoj Podřipska se zasazujeme především realizací projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Naším cílem je spojovat jednotlivé místní aktéry a pokusit se je přivést ke společné spolupráci. V tom vidíme náš největší přínos pro náš region.

NUTS II Severozápad
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko je střednědobým koncepčním dokumentem, který definuje priority regionu Podřipska na období 2014 – 2020. Strategie byla vytvořena v roce 2014 s důrazem na využití participativních metod a zapojení co nejširšího spektra aktérů. Tato strategie je zpracována především z důvodu potřeby koordinace rozvoje území MAS Podřipsko. Tento dokument je tvořen tak, že neobsahuje pouze oblasti rozvoje regionu, které bude možné řešit prostřednictvím výzev vyhlašovaných místní akční skupinou, ale počítá i s dalšími potřebami a plánovanými aktivitami měst, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů, které budou financovány z jejich vlastních zdrojů nebo v rámci samostatných projektů z národních nebo evropských programů. Strategie tak reflektuje aktuální rozvojové potřeby regionu jako objektivní stav a bude sloužit také jako podklad pro snadnější prosazování cílů rozvoje Podřipska na krajské a národní úrovni.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena