MAS Podještědí o.s.

Místní akční skupina Podještědí, o.s. je sdružení místních aktérů regionálního rozvoje na území Českodubska, Hrádecko-Chrastavska, části Jizerských hor a Hodkovicka. Celé území MAS leží v Libereckém kraje. Sdružení působí v uvedeném regionu od roku 2004 a aktuálně čítá 60 aktivních členů. V období působnosti realizovalo sdružení celkem 11 dotačních výzev na podporu rozvoje regionu o celkové alokaci přes 50 mil. Kč.

NUTS II Severovýchod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014-2020 je základní rozvojovou koncepcí řešeného území. Zahrnuje charakteristiku území, která vychází jak ze statisticky doložitelných dat, tak z analýzy problémů a potřeb aktérů místního rozvoje a obyvatel řešeného regionu. V návrhové části je strategie orientovaná na koncepční a integrovaná řešení společných problémů území a taktéž na pozitivní využívání rozvojového potenciálu regionu. Klíčovým procesním prvkem zpracování strategie bylo komunitní projednávání postupně všech částí zpracovávané strategie a reflexe těchto projednávání ve výstupech dokumentu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena