MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.

MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. je společností, která funguje na principu spolupráce veřejné sféry, podnikatelů a neziskových organizací. Působí na území Zlínského a Olomouckého kraje v 51 obcích a významně přispívá k jejich rozvoji. Hlavním mottem pro období 2014-2020 je „Pomáháme rozvíjet venkov“. MAS-PM vznikla v roce 2014, ustavena byla v roce 2005 jako občanské sdružení. V letech 2007-2013 realizovala integrovanou strategii „My a svět“ a Strategický plán LEADER „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“. V roce 2013 změnila právní formu na o.p.s. Působí v regionu, který má 42,5 tisíce obyvatel na území 337.034 km2. MAS-PM má 98 partnerů, drtivá většina z nich přešla z o.s. i od o.p.s.

NUTS II Střední Morava
Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS – Partnerství Moštěnka je součástí připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Popisuje charakteristiku a vývoj MAS, přináší obsáhlou analýzu v klíčových oblastech rozvoje s analýzou problémů a analýzou potřeb. To vše v kontextu dalších strategií v území. MAS stanovila pět prioritních oblastí: 1) Rozvoj života v obcích, 2) Podpora podnikání a zaměstnanosti, 3) Propojování vesnic, měst a regionu, 4) Péče o krajinu a životní prostředí, 5)Rozvoj spolupráce a posílení místního partnerství. Strategie MAS-PM vznikala již od roku 2012 komunitním způsobem. V regionu se uskutečnil sběr a vyhodnocení dotazníků a anket, veřejná projednávání, odborné pracovní skupiny i vzájemná setkávání manažerů z partnerských MAS. MAS připravovala strategii vlastními silami a využila i výstupů a projednávání z paralelně naplňovaného projektu Podpora meziobecní spolupráce (PMOS).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena