MAS Opavsko

Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) byla založena jako občanské sdružení v roce 2006. Jde o otevřené partnerství (právní forma: spolek) veřejných a soukromých subjektů, především obcí, zemědělců, podnikatelů a neziskových organizací, propojující ve své činnosti různorodé aktivity rozvíjející život na venkově. Členskou základnu tvoří více než 90 subjektů (členů). Působnost je vymezena územím 52 obcí, v nichž žije 59 tisíc obyvatel.

NUTS II Moravskoslezsko
Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Opavsko je střednědobý rozvojový dokument, který propojuje subjekty, záměry a zdroje území na roky 2014 -2020. Příprava této víceodvětvové strategie je vedena komunitním způsobem na základě komunikace s obyvateli, obcemi, neziskovými organizacemi, spolky a podnikateli působícími v regionu. Strategie analyzuje problematiku území, zaměřuje se na potenciál, problémy a potřeby území a na základě provedené analýzy definuje základní rozvojové směry a navrhuje konkrétní opatření k dosažení stanovených cílů. Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování. Na integrovanou strategii území naváže integrovaný akční plán rozvoje území implementující konkrétní Programové rámce.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena