MAS Moravský kras o.s.

MAS Moravský kras z.s. (MASMK) působí v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Vznikla v květnu 2006 z iniciativy zástupců veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelů a individuálních občanů. MASMK působí na území 59 obcí s rozlohou 579,08 km2 a počtem obyvatel 72 111 (k 31. 12. 2013). Území MAS se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny. Ohraničené je městy Brno, Blansko, Boskovice a Vyškov.

NUTS II Jihovýchod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MASMK pro období 2014 - 2020 je střednědobou strategií, která na základě reálných potřeb regionu a komunitně vedeného místního rozvoje určuje další směry trvale udržitelného rozvoje. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by podporu celého území řešil mezisektorově a se snahou o komplexnost a provázanost. Strategie MASMK si proto klade za cíl řešit rozvoj území jinak než všechny doposud realizované strategie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena