MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. vznikla v roce 2006, má území působnosti v Pardubickém kraji, v jihovýchodní části okresu Svitavy. Území působnosti je na rozloze 41 724 ha v 33 obcích s počtem obyvatel 26 612 dle stavu k 1.1.2014. MAS realizovala v období 2009 – 2013 projekty z PRV ČR z osy IV. Leader. Podařilo se podpořit 78 projektů.

NUTS II Severovýchod
Integrovaná strategie rozvoje území MAS s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014 – 2020 je nezbytná pro podporu dalšího rozvoje v území MAS MTJ.  Je dokumentem analyzujícím širokou oblast rozvojových potřeb. Strategie je zaměřena zejména na podporu zaměstnanosti, sociálního podnikání, obnovy infrastruktury v obcích, na podporu zemědělství, životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, kulturního života a spolkové činnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena