MAS Mohelnicko, o.s.

Místní akční skupina Mohelnicko byla založena v roce 2007 a v současné době sdružuje 20 členů zastupujících soukromý, veřejný, podnikatelský i neziskový sektor. Za necelých sedm let své existence přinesla MAS Mohelnicko, o.s. prostřednictví programu LEADER ČR, Programu rozvoje venkova a dalších menších grantů do mikroregionu přes 9 mil. Kč.

NUTS II Střední Morava
Strategie zahrnuje základní informace o MAS Mohelnicko, o.s., analytickou část ISÚ a strategickou část SCLLD MAS Mohelnicko.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena