MAS Mladoboleslavský venkov o. s.

Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. je dosud nepodpořenou MAS působící v oblasti okresů Mladá Boleslav, Mělník a Praha – východ. Členy (partnery) MAS je 38 obcí, městysů a měst, 3 podnikatelů (právnických i fyzických osob), neziskových organizací a 3 fyzické osoby.

NUTS II Střední Čechy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje analyticky vyhodnocuje potřeby a možnosti rozvoje území, na základě analýzy území pak stanoví cíle a opatření pro rozvoj území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena