MAS Krkonoše, o.s.

Místní akční skupina Krkonoše, o.s. vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu. Území MAS se nachází v centrální části turistického regionu Krkonoše. Mezi významná centra oblasti patří města Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Hostinné.

NUTS II Severovýchod
Strategie by se měla stát významným koncepčním dokumentem, který bude formulovat směřování rozvoje této oblasti v následujících letech. Jejím hlavním cílem je stanovit vizi rozvoje a cestu směřující k jejímu dosažení. V neposlední řadě by měla pomoci získat finanční prostředky pro realizaci některých aktivit v regionu v plánovacím období 2014 – 2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena