MAS Království - Jestřebí hory,

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. vznikla v roce 2006 a působí na velké části okresu Trutnov, nachází se na území obcí Batňovice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kohoutov, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší. Region sousedí s Polskem.

NUTS II Severovýchod
Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období let 2014 – 2022 je stěžejním dokumentem pro místní rozvoj konkrétní subregionální oblasti – území působnosti MAS. Daný dokument je vypracován v souladu s aktuální verzí metodiky – Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020.
Integrovaná strategie území (ISÚ) představuje střednědobou strategii řešeného území, přičemž navazuje na původní strategický dokument MAS – Strategický plán LEADER, který byl schválen 26. 3. 2008 na valném shromáždění MAS a aktualizován dne 12. 12. 2011, rovněž na valném shromáždění MAS.
ISÚ jednoznačně vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje území a jejím smyslem je určit konkrétní možnosti a potenciál řešeného území a navrhnout jasná a přesně určená opatření směřující k jeho rozvoji. Základním pravidlem při zpracování ISÚ je zachování pravidel a základních principů konceptu udržitelného rozvoje, což znamená navrhovat takové cíle a opatření, jež dbají na vyrovnanost základních pilířů života, kterými jsou ekonomický, sociální a environmentální rozměr.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena