MAS Krajina srdce , o.s.

Místní akční skupina Krajina srdce (MAS) sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území, které zahrnuje 39 obcí z Jihočeského a 7 ze Středočeského kraje. MAS působí na území o rozloze 633,85 km² a průměrná hustota osídlení je pouze 33,1 obyvatel/ km2. V letech 2007 – 2013 realizovala MAS Strategický plán Leader. Bylo realizováno 115 projektů místních žadatelů a 11 projektů bylo realizováno ve spolupráci s 22 MAS.

NUTS II Jihozápad
Předkládaný pracovní návrh Integrované strategie území OS MAS Krajina srdce „Otevíráme okna … a dveře …“ byl zpracován na základě analýzy 1 662 problémů získaných od 435 účastníků 50 veřejných setkání. Identifikované prioritní problémy byly roztříděny do čtyř  problémových okruhů, na jejichž základě byly definovány čtyři prority rozvoje zájmového území v programovém období let 2014 - 2020. Jedná se o tyto priority: „Spolehlivá infrastruktura“, „Vyšší zaměstnanost“, „Kvalitní občanská vybavenost“ a „Nadstandardní mezilidské vztahy“. Čtyři pracovní skupiny - svým zaměřením identické s definovanými prioritními oblastmi, na základě analýzy příčin identifikovaných prioritních problémů území stanovily pracovní skupiny globální cíl, specifické a operační cíle a navrhly opatření pro jejich řešení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena