MAS Karlštejnsko, o.s.

MAS Karlštejnsko, o.s. působí v západní části Středočeského kraje, ve SO ORP Beroun, Černošice a Hořovice, v částech okresů Beroun a Praha-západ. Na území 66 obcí realizuje SPL „Karlštejnsko, historie a příroda jako na dlani“, v op. IV. Leader PRV 2007-2013, v gesci MZE ČR. Jeho posláním je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců za účelem rozvoje a propagace Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity.

NUTS II Střední Čechy
Nově vznikající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) navazuje kontinuálně na realizaci dosavadního SPL 2007-2013.
Pro plánovací období EU 2014-2020 koncipuje MAS území působnosti odlišně od období 2007-2013, tak, aby byly v nově definovaném území zohledněny společné socioekonomické vztahy obcí jak z dosavadního území působnosti MAS, tak obcí, které přistoupily k územní působnosti MAS nově. Pro období EU 2014-2020 je do území působnosti MAS zařazeno 59 obcí.
Území MAS nově propojilo hranice hlavního města Prahy s hranicí Západočeského kraje, v linii historické obchodní cesty Via Carolina, která měla podstatný vliv na osidlování a rozvoj území MAS už od dob krále Karla IV.
Strategie otevře nové možnosti regionu MAS pro místní, regionální, národní i mezinárodní spolupráci v rozvoji venkova.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena