MAS Jihozápad o.p.s.

MAS Jihozápad o.p.s. byla založena na sklonku roku 2013 a tvoří ji 20 venkovských obcí mezi hlavním městem Prahou a Berounem.

NUTS II Střední Čechy
Komunitně vedená strategie místního rozvoje MAS Jihozápad je strategický rozvojový dokument, který analyzuje současný stav obcí a ve své strategické části navrhuje dílčí řešení k dosažení stanoveného cíle. Jedná se o pracovní verzi dokumentu (k srpnu 2014), která byla vytvořena na základě rozhovorů se zástupci obcí a aktérů místního rozvoje v rámci pracovních skupin a je podkladem pro další fázi jednání pracovních skupin.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena