MAS Hustopečsko, o. s.

Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Naše sdružení bylo založeno 17. srpna roku 2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. Aktivity rozvíjíme na Hustopečsku, ve spádovém obvodu města. Pracujeme na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu na základě partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru.

NUTS II Jihovýchod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Hustopečsko vychází z podnětů zástupců obcí, neziskových organizací, spolků a regionálních podnikatelů. Rozvoj aktivit je zaměřen na 4 základní cíle: Podpora malého a středního podnikání, Rozvoj komunitní společnosti, Vzdělávací a sociální programy, Obnova a tvorba krajiny. Největší příležitostí je podpora služeb cestovního ruchu a vinařské turistiky. Podnikatelské aktivity zvýší zájem o oblast a umožní vytvořit více pracovních míst, zvýší se tržby místních podnikatelů a zdroje obcí jako příjemce daní. Podnikatelé formou podpory místních akcí budou sponzorovat neziskový sektor a investice obcí do neziskových aktivit.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena