MAS Hříběcí hory, o.s.

Území MAS Hříběcí hory zahrnuje celkem 33 obcí, je součástí NUTS II Střední Morava a NUTS III Zlínský kraj. Nachází se v jihozápadní části okresu Kroměříž na území dobrovolného svazku obcí Koryčansko - Zdounecko, mikroregionu Morkovsko a mikroregionu Chřiby, přičemž sdružuje jak samotné obce, tak i místní podnikatele a další lokální zájmové skupiny. Územně přiléhá z jihu k okresu Uherské Hradiště, Hodonín a ze západu k okresu Vyškov.

NUTS II Střední Morava
SCLLD MAS Hříběcí hory je zpracována v souladu s požadavky metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „Integrovaná strategie územní působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 – 2020“.
Strategie respektuje Evropskou úmluvu o krajině a je vypracována v souladu s ekonomickými, sociálními a environmentálními principy udržitelného rozvoje.
Analytické podklady jsou sestaveny na základě dat Českého statistického úřadu, údajů získaných obcí začleněných do územní působnosti MAS, Zlínského kraje a dalších veřejných institucí. Strategická a implementační část je zpracovávána v souladu se zásadami komunitního plánování a vychází z požadavků, návrhů a doporučení konkrétních aktérů v zájmovém území. Cílem realizace strategie je naplnění vize, jíž je zdravé, bezpečné a ekonomicky stabilní prostředí s vysokou kvalitou života v obcích, zachovávající hodnoty kulturní krajiny moravského venkova.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena