MAS Horňácko a Ostrožsko CZ.1.08/3.2.00/14.00291

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko je spolek v němž se dobrovolně sdružuje 18 obcí a měst prostřednictvím dvou mikroregionů a jednoho města: Ostrožsko – Veselsko, Horňácko a Kunovice, které spolu vytváří mezi sektorové partnerství s podnikateli a neziskovými organizacemi a spolupracují na rozvoji regionu metodou LEADER. Základním posláním sdružení je působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v rámci Programu LEADER provádí činnosti s cílem podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic / ne-investic zamýšlených v rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovského území a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů území v dlouhodobější perspektivě.

NUTS II Jihovýchod
Strategie SCLD MAS Horňácko a Ostrožsko je zaměřena především na nové formy zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví.

Strategickým cílem MAS je zlepšit kvalitu života na venkově a dosáhnout udržitelného rozvoje regionu.
Zejména:
  • stabilizovat počet a strukturu obyvatel,
  • zvýšit vzdělanost obyvatel a jejich uplatnitelnost na trhu práce,
  • uchovat kulturní dědictví,
  • posílit lokální ekonomiku a přínosy cestovního ruchu,
  • zkvalitnit veřejné služby a veřejnou infrastrukturu,
  • chránit životní prostředí a účelně využívat zdroje území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena