MAS Frýdlantsko, z.s.

MAS Frýdlantsko, z.s. (MASiF) je spolek tvořený zástupci místního mezisektorového partnerství 18 obcí mikroregionu Frýdlantsko (Liberecký kraj). MASiF získal v období 2005 – 2013 zkušenosti s implementací integrované rozvojové strategie metodou Leader při realizaci dvou ročních a jednoho sedmiletého programu. Všechny informace jsou zveřejňovány na www.masif.cz.

NUTS II Severovýchod
Komunitně vedená strategie místního rozvoje na období 2014-2020 stanovila na základě rozvojového potenciálu, limitů a potřeb venkovské, hospodářsky slabé oblasti strategický cíl Stabilizace životních podmínek, pracovních příležitostí a zachování kvality životního prostředí a tři klíčové oblasti rozvoje:
  1. Živé vesnice a města
  2. Vzdělání a práce
  3. Zdravé životní prostředí
Stanovené strategické cíle klíčových oblastí budou naplňovány prostřednictvím programových rámců.
Strategie Frýdlantsko 2020 vznikla v diskusi s místními aktéry a na základě jejich formulovaných potřeb. Také na realizaci a hodnocení budou v maximální míře participovat obyvatelé a aktivní subjekty území.
Strategie je zveřejněna na www.frydlantsko2020.wordpress.com, kde je možné ji online připomínkovat.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena