MAS Dolní Poolšaví, o.s.

Místní skupina Dolní Poolšaví, o.s. je spolkem, který vznikl v roce 2007 za účelem rozvoje území MAS. V době zpracování analytické části Strategie bylo členem spolku 45 subjektů z celkem 17 členských obcí MAS.

NUTS II Střední Morava
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Dolní Poolšaví  2014 – 2020, která nese název „Dolní Poolšaví svébytné a barevné“, je strategickým dokumentem pro komplexní rozvoj území MAS. Obsahuje analytickou a strategickou část, kde první z nich popisuje problémy a potřeby území a je zakončena SWOT analýzou. Druhou část tvoří vize, strategické cíle, prioritní osy a záměry. Strategie přispěje k rozvoji území MAS, které bude i nadále svébytné a barevné. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena