MAS Český les, o. s.

Místní akční skupina Český les je zapsaný spolek, který sdružuje místní aktéry v soukromém, neziskovém a veřejném sektoru. MAS Český les působí v části okresu Domažlice a části okresu Tachov. Území zahrnuje 77 obcí, rozloha celku je 1 498,79 km2 a počet obyvatel je 61 576. Společným zájmem a cílem je prospěch a rozvoj venkova.

NUTS II Jihozápad
Komunitně vedená strategie rozvoje Místní akční skupiny Český les je zpracována jako ucelený rozvojový dokument, který shrnuje informace o řešené místní akční skupině, specifikuje proces a aktéry zpracování strategie a jejich rozsah zapojení do projektu. Strategie dále obsahuje socioekonomickou analýzu, která čerpá jak z relevantních datových zdrojů, tak z výstupů realizovaných komunitních projednávání, obsahuje kromě specifikace a hodnocení statistických údajů také zhodnocení problémů a potřeb vnímaných obyvateli regionu. Mise MAS Český les je zajistit kvalitní úroveň života obyvatel a ekonomický rozvoj území, posílit prestiž venkovského prostoru a venkovských tradic a zatraktivnit region Český les pro obyvatele a návštěvníky.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena