MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. byla založena již v roce 2007 celkem dvanácti zakladateli. Z důvodu organizačních obtíží a personální nedostatečnosti nebyla schopna podat včas žádost o zařazení do programovacího období 2007-2013. Po zvládnutí rozjezdových obtíží byly aktivně zahájeny práce na osvojování s nově ustaveným týmem, které je v současné době dokončováno – úspěšně ukončená tréninková výzva. V současné době je MAS připravena k aktivní účasti na rozvoji svého území, které obnáší 35 obcí a více než 20 tis. obyvatel.

NUTS II Severovýchod
Strategie rozvoje území byla realizována komunitně vedeným dialogem se všemi partnery a aktuálními členy MAS ČMP. Zároveň byli osloveni i další potenciální partneři. Způsob provedení: dotazníkovým šetřením a pořádáním kulatých stolů, které proběhly prakticky ve všech obcích regionu s relativně velkým zájmem ze strany občanů. Aktuálně probíhá komunikace s jednotlivými subjekty na zpřesnění jejich záměrů pro období 2014-2020 a zapracování do strategických plánů rozvoje obcí jako hlavního článku a nositele dopadu realizace strategie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena