MAS České středohoří, o.s. CZ.1.08/3.2.00/14.00307

MAS České středohoří, byla založena 21. 7. 2006. Území MAS České středohoří je tvořeno 34 obcemi. Má 43 členů. Leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje na soutoku Labe a Ohře. Zkušenosti nasbírala v rámci realizace programu LEADER ČR 2007 a v implementaci programu PRV realizace Strategického plánu LEADER 2008 -2013.

NUTS II Severozápad
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje územní působnosti Místní akční skupiny České středohoří je uceleným rozvojovým dokumentem, který byl vytvořen v roce 2014 kombinací expertních a participativních metod se zapojením širokého spektra aktérů. Analyzuje problémové oblasti, které jsou zároveň určením potenciálu rozvoje území. Vychází z analytických podkladů, vlastních zjišťovacích šetření, dotazníkových průzkumů, veřejných projednání, interview s experty různých oborů, jednání pracovních skupin a z rozvojových dokumentů minulých období a též z interních dokumentů MAS. Rozvojová strategie respektuje všechny rozvojové dokumenty týkající se jejího území. Základními cíli jsou příprava a realizace strategie směřující ke zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Strategie bude naplněna pomocí využití vlastního tvůrčího potenciálu zdejších lidí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena