MAS Boskovicko Plus, o. s.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS působí v severní části Jihomoravského kraje na území okresů Blansko a Brno-venkov. Vznikla v roce 2006 jako občanské sdružení podnikatelů, zemědělců, obcí a neziskových organizací v rámci širšího regionu Boskovicka. Území MAS Boskovicko PLUS zahrnuje 5 mikroregionů: Boskovicko, Kunštátsko-Lysicko, Lomnicko, Olešnicko a Svitava. Nyní je v MAS Boskovicko PLUS zahrnuto 62 obcí na území cca 402 km2 a žije tu 38 tis. obyvatel.

NUTS II Jihovýchod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS byla zpracována jako komplexní strategie zabývající se širokým spektrem problémů v regionu ve snaze jejich řešení hledat komunitně a mezisektorově. Při jejich zpracování vycházel zpracovatelský tým ze statistických dat, průzkumu území a šetření v jednotlivých obcích a také z výsledků dotazníkové ankety a jednání kulatých stolů. 
Strategická část se snaží v rámci pěti navržených prioritních os naplnit stanovenou vizi „Perspektiva pro spokojený život založená na vybavenosti obcí a dostupnosti veřejných služeb, kvalitní infrastruktuře pro rozvoj bydlení, podnikání a cestovního ruchu, ochraně a sdílení kulturního dědictví a odpovědném vztahu k životnímu prostředí“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena