MAS Bohumínsko - z.s.p.o.

MAS Bohumínsko je zájmové sdružení založené na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu a pokrývá oblast v severovýchodní části MSK se zhruba 52 tis. obyvateli. Sdružení založilo 7 navzájem sousedících měst a obcí: Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Doubrava, Petřvald, Rychvald. Základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí v regionu. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

NUTS II Moravskoslezsko
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je zaměřena na řešení problémů a rozvojového potenciálu se zohledněním integrovaného střednědobého rozvoje území a možností dotačních prostředků pro léta 2014–2020. Zohledňuje již existující strategie v území a také územně-plánovací dokumentaci obcí, regionální i národní strategické a koncepční dokumenty a respektuje principy udržitelnosti rozvoje.
Strategie je soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, Integrované strategie území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území.
Integrovaná strategie území je celkovou střednědobou strategií, která vyhodnocuje problémy a potenciál v území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část.
Implementačním nástrojem Integrované strategie území bude Integrovaný akční plán rozvoje území 2014-2020, který bude integrovat priority a požadavky vůči dotačním programům a bude tvořen Programovými rámci.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena