MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. působí v Jihočeském kraji na území 3 mikroregionů. Podkletí, Netolicko a Blanský les – podhůří. V současné době má 26 členů a jejím hlavním cílem je svými aktivitami přispět k vyváženému a udržitelnému rozvoji uvedené oblasti.

NUTS II Jihozápad
SCLLD MAS BLN je koncipována na období 2014-2020 a řeší rozvoj území MAS BLN. Základem je analýza území, ve které jsou specifikovány problémy a rozvojový potenciál a v navazující strategické části jsou pak výstupy z analýz definovány prostřednictvím stanovení Vize, tematických zaměření a cílů, které chce MAS BLN dosáhnout do konce roku 2020. Vize SCLLD MAS BLN: „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci, rozvoj“

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena