LAG Podralsko o. s.

LAG Podralsko vznikla v květnu 2004. Hlavním úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, především na principech iniciativy Evropské unie LEADER. Tento program LAG Podralsko realizuje od roku 2006. Náplň činnosti - Příprava projektů a zajištění jejich realizace v programu LEADER a dalších, spolupráce s obcemi, NNO, podnikateli z území působnosti, poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty, realizace vlastních projektů v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

NUTS II Severovýchod
SCLLD LAG Podralsko vznikla komunitním způsobem projednávání aktérů rozvoje regionu na celém území. Úvodem podává informaci o LAG Podralsko z.s., historii působení a zkušenostech MAS s rozvojem území. Dále definuje odpovědnost za realizaci strategie a způsob komunitního projednávání SCLLD v území. Po popisu vyhodnocování SCLLD následuje podrobná analytická část, zaměřená na vymezení a základní popis území, socioekonomickou analýzu – obyvatelstvo, technickou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí, život v obcích, podnikání, výrobu, zaměstnanost, řízení obcí, informovanost a spolupráci mezi obcemi a cestovní ruch. Následně představujeme celkovou SWOT analýzu, souhrnné analytické závěry a vyhodnocení rozvojového potenciálu území,  zmapování strategií v území. V návrhové části stanovujeme cíle a jejich prioritizaci, návrh konkrétních opatření i integrované a inovativní prvky ve strategii.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena