Ekoregion Úhlava, o.s.

Ekoregion Úhlava je občanské sdružení založené v lednu 2005, jehož členy jsou obce, nestátní neziskové organizace a podnikatelé, kteří společně aktivně spolupracují na rozvoji území Ekoregionu. Území zahrnuje správní oblasti 13 obcí – Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýrsko, Prášily, Srní, Strážov a Železná Ruda. Jedním z hlavních produktů této spolupráce je Marketingová značka, která již od roku 2005 certifikuje ubytovací a gastronomické služby.

NUTS II Jihozápad
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava navazuje na dosavadní strategické dokumenty realizované místní akční skupinou. Je zpracovávána jako integrovaná strategie rozvoje území pro období 2014 – 2020. Vize strategie zní: „Ekoregion Úhlava je atraktivním místem pro život. Vyrovnává se s demografickými
a socioekonomickými problémy, využívá potenciál území pro cestovní ruch při soustavném respektování a ochraně přírodního bohatství, nabízí podmínky pro rozvoj místní ekonomiky s důrazem na ochranu životního prostředí a prohlubuje kulturně historické vazby obyvatel k regionu.“ Tato vize bude naplňována čtyřmi strategickými cíli:
1)      Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu
2)      Udržení a zlepšení stavu přírodního bohatství a životního prostředí
3)      Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje regionu
Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena