Chance in nature-local action group, o.s.

Místní akční skupina CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP pracuje na území Jihočeského Pošumaví od roku 2004. Ve své práci pro region se podařilo zrealizovat více než 150 projektů a to v rámci Strategie LEADER+ i Integrované strategie území pro období 2007 – 2013.

NUTS II Jihozápad
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Živé a Štastné Šumavsko“ navazuje na předchozí Integrovanou strategii a Strategický plán LEADER s tématem „Pro partnerství udržitelné a inovativní“. Smyslem a hlavním zaměřením strategie je propojení oblasti Šumavy a kraje pod Šumavou jak v oblasti podnikání a zemědělství, tak z hlediska sociálních vazeb a vzdělání. Cílem je především využití potenciálu, který region nabízí a jeho návaznost na Bavorsko a Rakousko, které jsou na hranicích MAS.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena