Český Západ - Místní partnerství, o.s.

Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství působí v oblasti Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek. Založena byla v roce 2003 a za více než 10 let své existence podpořila 200 projektů částkou 100 mil. Kč.

NUTS II Jihozápad
Strategie CLLD na období 2014 – 2020 je zaměřena na rozvoj regionu Český Západ a zlepšování podmínek pro život v něm. Důraz je kladen především na spolupráci místních aktérů, která je klíčovým nástrojem pro dosažení cílů strategie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena