Bystřička, o.p.s.

MAS Bystřička byla založena v roce 2005 a od svého počátku má právní podobu obecně prospěšné společnosti. Bystřička pokrývá území o rozloze 201,54 km2, severovýchodně od krajského města Olomouce a v její působnosti se nachází 15 obcí. Území MAS se rozkládá od úrodné Hané v sousedství Olomouce až po nejsevernější část, která již zasahuje do Nízkého Jeseníku. Celé území je lokalizováno v NUTS III Střední Morava, v Olomouckém kraji a patří pod obce s rozšířenou působností Olomouc a Šternberk. Počet obyvatel k 1.1.2014 je 20 651, s největší hustotou zalidnění v sousedství Olomouce a nejnižší v odlehlejších oblastech severní části MAS. Přestože lze najít řadu komparativních výhod regionu, je třeba se zabývat zejména základními problémy a příležitostmi. Jsou to především: blízkost krajského města Olomouce v jižní části území, významní regionální zaměstnavatelé – průmyslové podniky, území s vyšším podílem zemědělské prvovýroby na bonitních půdách, obce atraktivní z pohledu nového bydlení, nabízí se mnohé příležitosti a atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu, současně se jedná o cennou oblast z hlediska lidové kultury (folklorních tradic, architektury atd.). Severní část území, tvořící vstupní bránu do Nízkého Jeseníku, je vhodnou lokalitou právě pro rozvoj cestovního ruchu, který by mohl v této problematické oblasti pomoci vytvořit chybějící pracovní příležitosti.

NUTS II Střední Morava
Integrovaná strategie rozvoje území (SCLLD) je rozvojovým dokumentem Místní akční skupiny Bystřička, o.p.s. a byla tvořena komunitním způsobem, se zapojením celého spektra aktérů, laické i odborné veřejnosti. SCLLD plně respektuje náš cíl, kterým je dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Strategie rozvoje zahrnuje rozvojové cíle a možnosti v oblasti podnikání a zemědělství, volnočasových aktivit, občanské vybavenosti, cestovního ruchu a ochrany životního prostředí, a to pro období 2014-2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena