Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro využití nástroje ITI

Nositelem strategie je Statutární město Brno, které je přirozeným monocentrickým jádrem Brněnské metropolitní oblasti (BMO). BMO je funkční městská oblast charakterizovaná silnými denními vazbami na město Brno. Celé území zahrnuje celkem 167 obcí a žije zde téměř 610 000 obyvatel. V území BMO se koncentruje řada ekonomických aktivit, ale i problémů, které je nutné řešit integrovaným způsobem, který vytvoří pozitivní synergické efekty pro celou oblast. Jedině tehdy má BMO šanci dlouhodobě obstát jako druhý nejvýznamnější pól rozvoje ČR.

ITI a IPRÚ ITI
Práce na strategii započaly na jaře 2014, v procesu její tvorby jev maximální míře uplatněn partnerský princip. V současné době je finalizována analytická a návrhová část strategie, na kterou naváže implementační část.
 
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti je rozdělena na čtyři tematické okruhy:
·         SMART mobilita
·         životní prostředí
·         konkurenceschopnost a vzdělávání
·         sociální oblast a zdraví
 
Mezi typické integrované aktivity lze zařadit například podporu rozvoje veřejné hromadné dopravy, která by v Brněnské metropolitní oblasti měla být zaměřena na přestupní terminály veřejné dopravy s doprovodnou infrastrukturou (parkoviště P+R) nebo na moderní systémy řízení dopravy (tzv. telematika). Mezi další oblasti, které jsou vhodné pro integrovaný přístup, patří životní prostředí, například protipovodňová opatření.
V rámci ITI je možné tyto intervence sdružit tak, aby mohly být koordinovány a jejich výsledný efekt byl co největší. Právě proto je nutná intervence z více operačních programů, které jsou k sobě v mnoha oblastech komplementární. Prostřednictvím ITI bude zajištěno, že subjekty budou mít možnost využít více zdrojů k řešení jednoho komplexního problému, a proto budou schopny dosáhnout znásobeného efektu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena