Dokumenty RVUR

V tomto pododdíle naleznete výroční zprávy RVUR, Situační zprávy ke Strategii udržitelného rozvoje a další dokumenty, které zpracovala nebo se na nich podílela RVUR, popř. její orgány.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena